Aan de lezers van PERSPECTIEF 

In de vorige Perspectief heb ik gevraagd om het abonnementsgeld 2021 voor Perspectief  over te maken voor 1 maart 2021?

Dit betreft alleen de gemeenteleden die hebben aangegeven het bedrag zelf over te maken.

Een groot aantal gemeenteleden heeft het helaas tot nu toe nog niet gedaan.

Daarom nogmaals de vraag: Wilt u het bedrag z.s.m. overmaken?

Mocht het bedrag voor 10 april a.s. niet binnen gekomen zijn, dan gaan we er van uit dat men geen belangstelling  meer heeft voor Perspectief .

(Van de gemeenteleden die een automatische incasso aan de kerk hebben verleend Is het bedrag reeds  in februari geïnd.)

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Hamke Veenstra Tel. 516174