Aan de lezers van PERSPECTIEF, 

Willen de  Perspectieflezers  die het abonnementsgeld voor Perspectief 2021 zelf overmaken dit gaan doen voor 1 maart a.s.?

Het betreft dus alleen de gemeenteleden die hebben aangegeven het bedrag zelf over te maken.

Van de gemeenteleden die een automatische incasso aan de kerk hebben verleend wordt het bedrag in februari automatisch geïnd.

Namens het college van kerkrentmeesters

Hamke Veenstra 0516-516174