Actie kerkbalans in 2021

Actie Kerkbalans zal dit jaar anders verlopen dan normaal. Hierbij is gekeken naar haalbaarheid en naar de praktische kanten. Dit in verband met de coronaperikelen.
Het CVK  heeft overleg gehad met verschillende betrokken personen.
Dit overleg heeft het volgende opgeleverd:

  1. Op 11 januari 2021 start de actie Kerkbalans en dat is ook de dag dat Perspectief wordt rondgebracht en bij u in de bus valt.
  2. U ontvangt naast Perspectief (voor degene die de bijdrage betaalt natuurlijk) ook een envelop voor de actie kerkbalans. Voor degene die geen Perspectief leest, ontvangt u dus alleen de brief.
  3. De brief die u ontvangt zal geen retourenvelop bevatten en we zullen deze niet weer komen ophalen want er staat in de brief die u ontvangt geschreven dat wij u vragen om de bijdrage zoals u die voor 2020 heeft toegezegd weer toe te zeggen voor 2021. Bij geen reactie gaan we daar dan ook vanuit. In geval van verandering neemt u contact op met Hamke Veenstra, gegevens en manier staan in de brief.
  4. De leden die € 0,- bijdragen en/of degene die niet hebben gereageerd, die zullen een normale brief van ons ontvangen en zullen we ook benaderen zoals gebruikelijk.
  5. Jongeren die het afgelopen jaar 18 jaar geworden zijn zullen we apart benaderen en voorzien van de juiste informatie.Natuurlijk waren we liever weer op pad gegaan, maar nieuwe situaties vragen om nieuwe manieren van handelen. Wij hopen op uw begrip en uw gift natuurlijk.