Actie Zonnepanelen

ACTIE ZONNEPANELEN VOOR HET ANKER

Laatste stand van de actie:
Dit is de laatste keer dat ik een melding doe over de actie zonnepanelen. Afgelopen week zijn de zonnepanelen geplaatst en aangesloten. Hiermee is weer een stap gezet van het verduurzamen van het gebouw. U kunt dit ook lezen in het stuk van Meindert van Rij. Het volledige bedrag is nog niet gehaald zoals u in het bovenstaande plaatje kunt zien. Dus u kunt nog steeds een bijdrage overmaken op bankrekening; NL48 RABO 0373 7268 05 gaarne vermelden “actie zonnepanelen”

Alvast hartelijk dank Aad Knoester