Afscheid en bevestiging ambtsdragers en startzondag

Beste gemeenteleden,

De eredienst (bevestigings- en afscheidsdienst) op zondag 24 september a.s. begint als normaal om 09.30 uur.

Na de dienst wordt er koffie geserveerd en gaan we gezamenlijk eten.

Op deze startzondag is het de bedoeling dat u een warm of koud gerecht maakt voor ongeveer vijf personen (meer mag ook),

dat u graag wilt delen met uw kerkgenoten.

U kunt uw gerecht voor de dienst inleveren in de keuken van Het Anker.

De gezamenlijke maaltijd sluiten we af rond een uur of één in de middag.

Iedereen van harte welkom!

De kerkenraad.