Altijd prijs-verloting Avondmarkt

Voor wie weer regelmatig in Het Anker komt, heeft het al ontdekt. Het winkeltje van de crea
groep is helemaal leeg. Er staat alleen nog de standaard met kaarten. De crea groep had
voor de avondmarkt een marktkraam van vier meter gehuurd en deze lag vol met prijsjes
voor de altijd prijs-verloting. Onder de marktkraam lagen ook nog drie dozen vol met prijsjes.
Rond half twee begon de verkoop van loten goed te lopen en om 16.00 uur was alles
uitverkocht.
De opbrengst van de verloting was € 212,50. Alle vrijwilligers die geholpen hebben, hartelijk
dank.
In september beginnen we weer met het maken van nieuwe spullen (sommige van ons zijn
nu alweer thuis bezig). Heb je een leuk idee of lijkt het je leuk om ook mee te doen, dan
horen wij dat graag.
In het geldkistje in Het Anker zat ook nog eens het bedrag van € 42,50.
Beide opbrengsten zijn nog voor de projecten in Rwanda. In november sluiten we “Fryslân
foar Rwanda” af en starten we met het nieuwe project “Fryslân foar Moldavië”. Hierover in
het volgende kerkblad meer.
Namens ZWO
Eke, Mineke en Loeky.