BERICHT JAARLIJKSE DEUR AAN DEUR COLLECTE: 

Die collecte kan i.v.m. corona helaas niet doorgaan. Let op de media op welke wijze u toch een donatie zou willen doen.

In elk geval kunt u de ‘traditionele’ manier van overmaken natuurlijk ook gebruiken.

Bankrekening: NL45 TRIO 0198 1000 00

Bij voorbaat dank namens Amnesty International.

Ykema en Slot