Ancora

Het koor Ancora

Wat leuk dat u ons heeft weten te vinden op de website van de PKN- gemeente Oosterwolde!

We zullen ons even voorstellen. Wij zijn Ancora, een koor bestaande uit 17 personen: 3 bassen, 4 tenoren, 5 alten en 5 sopranen. Onze vaste repetitieavond is op woensdag van 19:30 uur tot 20:45 uur in de kerk Het Anker te Oosterwolde. Op deze avond oefenen we liederen die we gaan zingen in een dienst. Dit alles onder de bezielende leiding van Henk Oosterhuis. Zonder de leiding van de dirigent en het enthousiasme van het koor, kan een koor niet zingen. We hebben elkaar nodig qua klank, kleur en interactie met elkaar. Jaarlijks werken we mee aan vijf diensten binnen onze eigen PKN-gemeente. In deze diensten zingen we liederen passend bij het thema van die zondag.

De naam Ancora
De naam Ancora is afgeleid vanuit het Latijn, maar ook afgeleid van de naam van ons kerkgebouw: Het Anker. Voor ons is een anker een symbool van hoop en vertrouwen, het houvast van je geloof. Met onze liederen willen wij uiting geven aan deze hoop en vertrouwen en Gods grote liefde voor ons. Wij hopen op die manier ook anderen te kunnen bemoedigen en inspireren.

Eigen stijl
Naast a capella liederen zingen wij ook instrumentaal begeleide muziek, voornamelijk met piano. De dirigent Henk Oosterhuis bewerkt veel (kerk)liederen en stemt deze af op de bezetting. Door deze combinatie, het bewerken van liederen en de uitvoering van de liederen, heeft ons koor een eigen stijl ontwikkeld.

Repertoire
Ons repertoire bestaat zowel uit klassieke kerkmuziek als uit hedendaagse kerkmuziek, o.a. liederen uit het nieuwe liedboek. Daarnaast hebben wij Russische kerkmuziek en negrospirituals op ons repertoire staan. We stemmen onze liederen af op de diensten van het kerkelijk jaar of specifiek thema. Onze dirigent Henk Oosterhuis heeft een eigen passiestuk ‘The Sacrifice’ geschreven, dat we inmiddels een paar keer op Goede Vrijdag uitgevoerd hebben in Het Anker te Oosterwolde.

Meer informatie
Naast onze optredens in eigen kerk treden we graag ook naar buiten.

Bent u nog op zoek naar een mooie aanvulling in uw eredienst, dan verzorgen wij dat graag voor u. Voor informatie en een boeking kunt u contact opnemen met:

Anneke Woudstra, telefoon 0516-515571, e-mailadres: annekewoudstra@hotmail.com (voorzitter)

of

Menno Huizinga, telefoon 06 23447401 e- mailadres:  mjhuizinga@kpnmail.nl  (secretaris)