Belijdenis

Belijdenis doen, iets voor jou?

Belijden is doen. Samen kerk zijn, samen je geloof vieren in deze tijd vraagt om een bewuste keuze. Want naar de kerk gaan, uitkomen voor je geloof in God, is niet meer zo vanzelfsprekend voor veel mensen. Waar geloof je dan in? Wie is God? Wat heb je daaraan?

Wat betekent de komst van het Kind voor jou?! God die op deze wijze naar ons omziet en ons via zijn Zoon oproept om Hem te volgen op de weg naar een goede Toekomst vol vrede en recht. Weet jij je ook geroepen om gehoor te geven aan die Stem? Misschien ben je ooit gedoopt in zijn naam, of op een andere wijze betrokken geraakt bij de kerk en het christelijke geloof. En denk je er serieus over na om nu zelf een bewuste keuze te maken, dan ben je van harte welkom om samen met anderen mee te doen aan de belijdenisgroep. Je kunt je aanmelden bij onze scriba, mevrouw H. Geertsma. E: hgeertsma@live.nl