BERICHT VAN DE DIACONIE

 

We leven in een tijd van grote onzekerheid, maar met name ook  van eenzaamheid en hulpbehoevendheid.

Hebt u hulp nodig of kent u iemand die hulp nodig heeft of wilt u zelf  helpen,  laat dit ons dan weten d.m.v. een telefoontje naar uw wijkdiaken.

Wij zullen dan ons best doen te bemiddelen tussen hulpvrager en hulpbieder. Wij hebben ons aangesloten bij nietalleen.nl, ook zij bemiddelen dan voor ons.

Met z’n allen staan we sterk.

 

Campagne 'Help een stille coronaramp voorkomen'

De diaconie vraagt uw aandacht deze keer voor “Fryslân foar Rwanda”en met name voor ons zendingsproject “landbouwprojecten van de zendingsdiakonessen”.

Ook hier is Corona een ramp van ongekende omvang. Door de verplichte Lock down, hebben mensen geen werk, geen inkomen, geen eten. Er is onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood dreigen.

Nu alles stil staat is er geen creaclub,(we zijn thuis druk bezig) en ook geen verkoop. Ook de verkoop van de kaarten van de bloemengroep is er niet.

A.s. zondag is het de eerste zondag van de maand en zal de kaars weer worden aangestoken.

Laten we samen bidden voor de mensen in Rwanda en helpen door te doneren op de rekening van de diaconie.

Rek.nr. NL71 RABO 0314658726 o.v.v. Rwanda.

Data om naar uit te kijken:

  • 26 september a.s. Concert van “Joy for people” o.l.v. Carola Tavenier.

Opbrengst is voor Rwanda.

  • 23 oktober a.s. een maaltijd voor iedereen, aangeboden door de diaconie.

Helaas dit alles wel onder voorbehoud.

De uitgangscollecte van a.s. zondag is voor de stichting “Present”.

Zij doen eenmalige klussen voor medemensen, die dit zelf niet meer kunnen of het niet kunnen betalen. Ook voor dit doel kunt u doneren op ons rekeningnummer.