We leven in een tijd van grote onzekerheid, maar met name ook  van eenzaamheid en hulpbehoevendheid.

 

Heeft u hulp nodig, kent u iemand die hulp nodig heeft of wilt u zelf helpen, laat dit ons dan weten d.m.v. een telefoontje naar uw wijkdiaken.

 

Wij zullen dan proberen te bemiddelen tussen hulpvrager en hulpbieder.

 

Met z’n allen staan we sterk.

 

Samenstelling van de diaconie.

 

Loeky Wester             voorzitter         contactpersoon wijk 1                        tel. 51 54 11

Thea van Gijssel         secretaris

Douwe Dijkstra           penningmeester                                                        tel. 58 83 23

Carel van Liempt                               contactpersoon wijk 2                        tel. 51 49 02

Andries Kooistra                                contactpersoon wijk 3                        tel. 51 40 00

Klaas Harms                                      contactpersoon wijk 4                        tel. 85 85 87

 

Email: diakenen@pkn-oosterwolde.nl

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iets heel anders: Nu er geen kerkdiensten zijn, zijn er ook geen collectes en met name de uitgangscollectes zijn voor onze medemensen veraf en dichtbij erg belangrijk.

 

Om u de gelegenheid te geven om te doneren,  zetten wij hieronder de afgelopen en toekomstige collectes op een rij.

 

15 maart         Zuid-Soedan   (informatie kerkblad)

22 maart         Exodus            (informatie kerkblad)

29 maart         Chana             (informatie kerkblad)

05 april            JOP                (informatie komend kerkblad)

09 april            Lesbos            (informatie komend kerkblad)

12 april            India                (informatie komend kerkblad)

 

U kunt Uw bijdrage storten op het rek. nr. van de diaconie

NL71 RABO 0314 6587 26 o.v.v. het doel  van de collecte.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spaardoosjes.

 

Op  de eerste zondag van de lijdenstijd zijn er spaardoosjes uitgedeeld, zodat U thuis kunt sparen voor “De Vakantietas”. Deze spaardoosjes kunt U op eerste paasdag weer inleveren. Mocht er dan geen dienst zijn, dan kunt U ze op een later tijdstip inleveren.

Wij houden U op de hoogte.

 

Heeft U naar aanleiding van bovenstaande nog vragen, schroom niet en neem contact met ons op.

 

Dit mag ook via de mail.

 

Alvast bedankt.

 

Loeky Wester-Yntema.

loekywesteryntema@gmail.com