Beste gemeenteleden,

 

Na bijna zes weken zonder ontmoeting in ons gebouw Het Anker, hadden we de hoop een aantal maatregelen te kunnen afbouwen. Immers, we komen er in het noorden en zeker ook onze gemeente (nog) genadig vanaf als het over het aantal besmettingen gaat. Het besluit van 21 april jl. uitgelegd door onze minister-president M. Rutte gooide roet in het eten.

Direct na de persconferentie hadden wij als moderamen een videovergadering.

We hadden namelijk al plannen, zoals bijv. het aantal toe te laten personen in Het Anker tijdens de eredienst en hoe we dat zouden kunnen gaan aansturen.

Die plannen konden direct in de ijskast.

De volgende maatregelen blijven in ieder geval van kracht tot 20 mei a.s.:

  • Geen activiteit in of rond Het Anker.
  • De erediensten worden uitgezonden middels KerkTV.
  • Er zijn max. vier personen aanwezig in Het Anker tijdens opname KerkTV.
  • Perspectief wordt alleen digitaal verstrekt.
  • Geen pastorale huisbezoeken.

Verder kwamen er vragen bij het CvK over de collectemunten. Collectemunten kunnen voorlopig niet worden ingeleverd of besteld. Volg voor wat betreft collectes de mededelingen van de diaconie.

Nu de maatregelen langer van kracht blijven, komt het nog meer aan op “volhouden”.

Persoonlijk worden mijn gedachten en gevoelens soms heen en weer gegooid.

Je wordt daarbij met jezelf geconfronteerd. Je eigen boosheid, bangheid, verdriet, en ook zeker blijheid. Maar ook je eigen onmacht.

Mijn moeder wordt 30 april 94 jaar. We mogen haar niet bezoeken. Onze kinderen zien we alleen op een scherm. Mijn vrouw en ik hebben allebei een vitale functie. Hoewel thuiswerken mogelijk is gemaakt, moeten we zo af en toe naar onze werkplek.

En dan wordt het 20 mei! Ook wanneer er verruimende maatregelen komen, zullen we steeds afwegingen moeten maken.

  • Wil ik wel mensen ontmoeten op anderhalve meter, waarvan ik weet dat zij vallen onder een doelgroep, qua leeftijd en gezondheid?
  • Gezien mijn vitale functie, vindt mijn werkgever het wel verantwoord dat ik een eredienst bezoek met 30 of meer bezoekers? Vind ik het zelf verantwoord?
  • Waar begint en eindigt mijn verantwoordelijkheid als kerkbestuurder als het gaat om vergaderingen en uitvoering van beleid en taken in deze moeilijke tijd?
  • Wat heb ik nodig om te kunnen vertrouwen (in God)?

U zult vast en zeker vragen als deze hebben vanuit uw persoonlijke verhaal. Alleen uzelf kunt antwoord geven op die vragen. Uw eigen grens aangeven kan, óók na 20 mei, van eigen of andermans levensbelang zijn. Belangrijk daarbij is dat u uw relaties eert, want dat relativeert.

Heeft u hulp nodig bij uw vragen, schroom niet om hulp te vragen bij onze dominee, ons pastoraat en onze diaconie of iemand anders in uw naaste omgeving.

 

Gods nabijheid toegewenst.

 

Namens het moderamen,

Dirk Jan van der Zee.