Beste gemeenteleden,

Het is tweede Paasdag als ik dit schrijf. De diensten van Pasen heb ik, samen met Ineke, gevolgd op onze KerkTV. Hoe bijzonder als je op de dag na Pasen nadenkt over de vraag van Jezus: “Wie zoek jij?”

Even terugspoelen en luisteren naar de context uitgelegd door onze ds. Jan Kortleve. Wat een verschil van vraag als je de klemtoon anders legt. Een voordeel van KerkTV, terugkijken.

De laatste keer dat we een gezamenlijke eredienst hadden, was op 11 maart toen we onze biddag en gemeenteavond hielden. Wat mogen we ons gelukkig prijzen dat niemand van ons toen het virus onder de leden had.

3 dagen daarvoor hield een protestantse gemeente in Zeeland nog een samenkomst en we kennen de vreselijke gevolgen.

Op voordracht van het kabinet en RIVM hebben we onmiddellijk een aantal besluiten genomen, waarbij “#blijf thuis”  het uitgangspunt was.

Ter herinnering:

  • Geen erediensten of andere samenkomsten meer in of rond Het Anker.
  • KerkTV met maximaal vier personen in de zaal.
  • Perspectief wordt niet meer rondgebracht, maar digitaal verspreid.
  • Er vinden geen pastorale huisbezoeken plaats.
  • De verkiezing nieuwe ambtsdragers is stilgelegd.
  • Geen vergaderingen meer van de kerkenraad.
  • Het moderamen geeft dagelijkse leiding en neemt beslissingen daar waar nodig.

Er voor zorgen dat we als kerkgemeenschap voorkomen dat het virus zich kan verspreiden en nadenken over hulpverlening werd onze hoogste prioriteit. Een rare spagaat die vraagt om zorgvuldigheid.

Zo ook voor KerkTV in deze periode.

Zes jaar geleden besloot onze diaconie KerkTV in te richten voor de mensen die de eredienst niet konden bezoeken. Dit kwam in plaats van de kerktelefoon, weet u nog?

KerkTV heeft zich in die jaren doorontwikkeld. Hoe mooi dat we dit middel hebben!

Nu zitten we allemaal noodgedwongen thuis en maken we voor onze eredienst gebruik van KerkTV.  Er wordt veel (terug)gekeken volgens de tellingen op de website.

Inmiddels spreek ik uit ervaring dat KerkTV óók onwerkelijk voelt. Een lege kerkzaal, met uitzondering van onze predikant, een lid van het beamerteam en KerkTV, en de ouderling van dienst. Je ontsmet je handen, begroet de andere mensen op afstand. Nog een kort overleg over de laatste puntjes van aandacht. De muziek wordt gestart, terwijl de organist afwezig is. “Stil zijn,  mensen kunnen ons thuis nu al horen!”

Plotseling word je er van bewust waar de camera’s hangen en dat er wordt afgeteld als de uitzending begint. Er wordt geregisseerd van achter de regietafel.

Een uitvoering van de eredienst uit nood geboren, waarin we verbinding zoeken in geloof, hoop en liefde met de gemeenteleden thuis.

Veel zaken zijn niet zichtbaar te maken op KerkTV. Er gebeurt veel achter de schermen. Onze dank daarvoor.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, stuur uw mail naar moderamen@pkn-oosterwolde.nl of bel met een uw bekend moderamen-lid.

 

Namens het moderamen,

Houd vol!

 

Met liefdevolle groet,

Dirk Jan van der Zee.