Bloemengroep

 

 

Bloemengroep
De “liturgische bloemengroep” gaat ook dit jaar weer het jaarthema van de Protestantse Kerk
volgen: Ga Mee!
Het is een uitnodiging om samen op zoek en op pad te gaan. Niet als zwervers, maar als pelgrims met een doel.
De eerste  adventsweek gaan de pelgrims naar Bethlehem, de plek waar Jezus geboren wordt.
De tweede adventsweek gaat de pelgrimage over de weg van vrede en recht, in het spoor van de profeten.
De derde en vierde adventsweek bewandelen we de weg die ons voorbereidt op de geboorte van Jezus.
De uitnodiging klinkt: Kom, ga mee, naar deze Jezus, dit kind in de kribbe.
In de schikkingen is voor iedere zondag een houten wegwijzer gemaakt waar de weg, in de vorm van een guirlande, langs slingert.
De guirlande wordt wekelijks aangepast, passend bij het thema.