Bloemenkaarten.

Wij krijgen regelmatig vragen over de bloemenkaarten van de bloemengroep.

Nu wij niet in de kerk komen kunt U deze bestellen bij:

Gea Brandsma – Pit, Buttingasingel 29 in Oosterwolde. Tel. nr. 515040

De opbrengst van de verkoop van deze kaarten is voor ons zendingsproject “Fryslân foar Rwanda”

 

Groeten van de leiding