Boottocht vanuit Eernewoude

 

Beste mensen (en in het bijzonder de 77 plussers onder u)!
Het is alweer vijf jaar geleden dat u door de diaconie in de gelegenheid bent gesteld om in te schepen voor een vaartocht.
Dit jaar gaan we dat weer doen en wel op vrijdag 17 mei.
Dan organiseert de diaconie een (voor u gratis!) boottocht bij de rederij Princenhof in Eernewoude voor mensen die de leeftijd van 77 en ouder hebben bereikt.
Er is een minimum aantal van 25 personen voor nodig om de tocht door te laten gaan.
De vaartocht begint rond 13.30 uur en duurt ongeveer 4 uur.
Er zal aan boord voor de inwendige mens worden gezorgd in de vorm van koffie/thee/gebak, versnapering enz.
Graag zouden wij z.s.m. weten of u belangstelling heeft.
Vervoer naar en van Eernewoude kan op eigen gelegenheid – zo mogelijk kunt u met anderen meerijden – maar als dat niet lukt laat u dat dan z.s.m. weten zodat we e.e.a. kunnen plannen.
Voor mensen slecht ter been. De boot toegang is rollator-en rolstoelvriendelijk.

Dus meld u aan middels een telefoontje naar de diaconie/mail of aanmeldstrook in de hal van het Anker voor een prettig en gezellig uitje met uw medemensen.
Tel: 06 51 42 69 36 of email: diakenen@pkn-oosterwolde.nl of klaasbharms@gmail.com

Uw diaconaal team