Cantatedienst 12 mei 2024

 

Cantatedienst op 12 mei 2024.

Op zondag 12 mei voert het projectkoor Appelscha tijdens de ochtenddienst in Het Anker om 9.30 uur de pinkstercantate ‘Een taal van liefde’ uit.

‘Een taal van liefde’ is een eigentijdse pinkstercantate op teksten van Michaël Steehouder. De muziek is geschreven door Chris van Bruggen en Peter Rippen. Het wordt uitgevoerd door het projectkoor Appelscha, met zangers uit Oosterwolde, Donkerbroek, Haulerwijk en Appelscha, onder leiding van Johan Rodenhuis, met begeleiding van Ruth Pos op de piano.

De cantate is een bezinning op de taal en op de kracht van woorden. Met woorden typeren wij de wereld om ons heen. Met taal en woorden uiten we onszelf, verhouden we ons tot elkaar. Woorden kunnen verdelen, kleineren, maar ook opbouwen.

De cantate verwijst naar verschillende Bijbelverhalen waarin woorden en taal een rol spelen: het scheppingsverhaal, de spraakverwarring van Babel en natuurlijk het pinksterverhaal waarin de leerlingen zichzelf verstaanbaar kunnen maken.

De cantate vraagt en wenst een wereld vol van zegenende taal. Een taal die opbouwt, een taal die waardeert, woorden die als een warme deken zijn.

Van harte welkom: zondag 12 mei om 9.30 uur.