Beste gemeenteleden,

Zoals we afgelopen zondag 22 maart al hebben verteld middels KerkTV heeft het moderamen dagelijks contact om kabinetsbesluiten die elkaar opvolgen te vertalen naar de dagelijkse gang van zaken in onze gemeente. De volgende dag nam ons kabinet het besluit om nog strengere maatregelen toe te passen. Naar aanleiding van deze maatregelen heeft het moderamen het volgende besloten:

  • Tot 1 juni a.s. vinden er geen kerkdiensten plaats, waarbij mensen elkaar kunnen  ontmoeten.
  • KerkTV gaat door, maar met minimale bezetting. Er is GEEN ouderling van dienst en  GEEN organist. Muziek tijdens de dienst wordt evt. digitaal verzorgd.
  • In de stille week voor Pasen (donderdag, vrijdag en zaterdag) zijn er geen KerkTV uitzendingen.
  • Perspectief wordt NIET bezorgd en alleen digitaal verspreid.
  • De paascollecte wordt uitgesteld. Ook de MDA collecte wordt uitgesteld.
  • Er zullen geen inloopspreekuren worden gehouden tot 1 juni a.s.
  • De rommelmarkt gaat ook niet door.Veel waaromvragen zijn door ons gesteld. Eigenlijk is er maar één antwoord. We willen niemand namens onze kerk in een situatie brengen die gevaar oplevert voor zichzelf of een ander in het verspreiden van het virus.

Namens het moderamen,

Dirk Jan van der Zee (vz)