Deze vakantieweek wordt gehouden in Nieuw Hydepark, Driebergsestraatweg 50, Doorn in de periode van 12 t/m 19 september a.s. Voor wie: Mensen met een lichamelijke beperking Mensen een week te ontlasten van de zorg voor de partner. Mensen die om wat voor redenen aan huis zijn gebonden en zonder hulp en/of begeleiding niet meer op…

Lees meer

Bericht van overlijden: “Heer, u geeft me alles wat ik nodig heb. Mijn leven is in uw handen Alles wat ik van u ontvang, is goed. Ik ben gelukkig met wat u mij geeft.”   Op zondag 27 april is overleden Janke Langhout in de leeftijd van 93 jaar. De dankdienst voor haar leven zal…

Lees meer

      Beste gemeenteleden,   Na bijna zes weken zonder ontmoeting in ons gebouw Het Anker, hadden we de hoop een aantal maatregelen te kunnen afbouwen. Immers, we komen er in het noorden en zeker ook onze gemeente (nog) genadig vanaf als het over het aantal besmettingen gaat. Het besluit van 21 april jl.…

Lees meer

Beste gemeenteleden, Het is tweede Paasdag als ik dit schrijf. De diensten van Pasen heb ik, samen met Ineke, gevolgd op onze KerkTV. Hoe bijzonder als je op de dag na Pasen nadenkt over de vraag van Jezus: “Wie zoek jij?” Even terugspoelen en luisteren naar de context uitgelegd door onze ds. Jan Kortleve. Wat…

Lees meer

Even terugkijken waar we nu staan… Wat is er veel gebeurd de afgelopen dagen. Al meer dan tweeduizend mensen overleden; capaciteit in ziekenhuizen die nog maar een beperkt aantal nieuwe zieken van zorg kan voorzien. Het beneemt je zelfs als ‘gezond’ mens de adem, laat staan wanneer je weet dat je lichaam kwetsbaar is.  …

Lees meer

Nu er geen kerkdiensten zijn, kan er ook niet gecollecteerd worden in de kerk. Toch zijn en blijven er altijd mensen die hiervan afhankelijk zijn. U kunt ten allen tijde geld overmaken. De diaconie is er u zeer dankbaar voor. In Perspectief staat uitgebreidere informatie. Klik op LEES VERDER.

Lees meer

Open brief: Zeer Dringende Oproep aan alle leden van Onze Protestantse Gemeente van Oosterwolde.
Zoals het er nu voor staat is er na de maand mei nog maar 1 persoon die het gehele College van Kerkrentmeesters omvat. Deze zou dan alle taken die het CVK omvat moeten behandelen. U kunt begrijpen dat dit een onmogelijke opgave is.

Lees meer

Op 26-03-2020 is aan de gemeenteleden, van wie een mailadres bekend is, een digitale nieuwsbrief verstuurd. In de nieuwsbrief worden diverse onderwerpen vermeldt m.b.t. genomen  maatregelen vanwege het coronavirus. De betreffende nieuwsbrief kunt u ook hier downloaden. Mocht u uw mailadres nog niet hebben doorgegeven en wilt u wel op de hoogte worden gehouden van…

Lees meer