Samen aan de kuier Dit is een buitenactiviteit. Aan deze activiteit kunnen kuieraars van vorig jaar deelnemen, maar nieuwe deelnemers zijn ook welkom. Om 08.30 uur komen we ergens samen en beginnen we met koffie. We kiezen een mooie plek om onze kuier te houden. We nemen een bepaalde gedachte mee op weg. We luisteren…

Lees meer

Schrijfactie Amnesty International Brievenactie in november 2020. Aan de gemeenteleden die willen deelnemen aan de maandelijkse AMNESTY-brievenacties, Nu er voorlopig, voor een beperkte groep gemeenteleden, kerkdiensten zijn, zetten wij de brievenacties vanzelfsprekend ook door.Want mensenrechtenschendingen stoppen helaas echt niet. We zullen de brieven, in principe, bij de ons bekende (vaste) deelnemers thuis bezorgen. Als u…

Lees meer

Beste gemeenteleden, Afgelopen oktober ’20 stond de heidag gepland voor onze kerkenraad. Als voorzitter prop je zo’n heidag het liefst vol met problemen die opgelost moeten worden, zoals: Er moet weer jeugd in de kerk komen. Er moeten weer meer mensen in de kerk komen. Er moet meer “schwung” in de eredienst. We moeten contact…

Lees meer

Afgelopen periode hebben 2 redactieleden te kennen gegeven (na 16 jaar) te kennen gegeven te willen stoppen met de redactie van Perspectief. Daarom zijn wij op zoek naar gemeenteleden die ons wil helpen om 10x per jaar het kerkblad Perspectief samen te stellen. Wij zoeken mensen die kunnen omgaan met het tekstverwerkingsprogramma Word voor het…

Lees meer

Het kerkblad Perspectief verschijnt 10x per jaar en is een uitgave van de Protestantse Gemeente Oosterwolde c.a.                                                         Kopij voor het volgende kerkblad graag inleveren voor maandag 7 december…

Lees meer

De kerkenraad richt ruimtes waar men samenkomt veilig in. Er zijn looproutes, en voor elke ruimte is van tevoren bepaald (en ter plaatse aangegeven) wat de maximale bezettingsgraad van de ruimte is. Iedere deelnemer moet op anderhalve meter afstand van elkaar kunnen zitten. Een aangewezen en te herkennen beheerder zet van tevoren de stoelen en…

Lees meer

Oproep: Wij zijn er ons van bewust dat wij met alle (noodgedwongen) maatregelen, zoals in eerdere berichten genoemd,  niet alle kerkleden zullen bereiken, zeker de ouderen niet die niet in het bezit zijn van een PC met internetaansluiting. Mocht u mensen in uw omgeving kennen (ouders/familie/kennissen, e.d.) die tot deze groep behoren, dan vragen wij…

Lees meer