Regina Ederveen is een gepassioneerd harpiste, die met plezier en met expressie op muzikale en virtuoze wijze haar gouden harp en haar Keltische harp bespeelt. Regina is afgestudeerd met hoge onderscheiding aan het conservatorium. In 2019 heeft ze een concertvoorstelling in Appelscha verzorgd. Vorming & Toerusting heeft haar opnieuw uitgenodigd. Ze verzorgt op zondag 9…

Lees meer

Aanvulling redactie: De redactie van Perspectief is lange tijd op zoek geweest naar nieuwe redactieleden, maar is uiteindelijk geslaagd in deze zoektocht. Jitske Brouwer en Albertha Hofma komen de redactie versterken. De redactie heet hen van harte welkom en wenst hen veel succes.

Lees meer

COLOFON Het kerkblad Perspectief verschijnt 10x per jaar en is een uitgave van de Protestantse Gemeente Oosterwolde c.a.  Kopij Perspectief                                                           Kopij voor het volgende kerkblad graag inleveren voor DINSDAG 25 mei 2021 18.00 uur e-mail: redactie.perspectief@pkn-oosterwolde.nl Kopij graag inleveren: in een Word bestand, lettertype Arial 11; 1 kolom  Redactieadressen                                                               Coördinatie Bezorging dhr. P.M. Verwoerd     …

Lees meer

Frije tiders: Bloemen vertellen hun eigen verhaal Geconcentreerd schenkt Pieter Mulder uit Oosterwolde de wijn in de glazen. De liturgische schikking voor witte donderdag is bijna klaar. ,,De wyn en de ieren op de spegel ferwize nei it lêste nachtmiel. Dat wurdt op dizze dei ek by ús yn tsjerke fierd.” Kijk hier voor het…

Lees meer

Nieuwe vlaggenmast Het Anker Tijdens de storm van 11 maart jl. stond plotseling de vlaggenmast voorovergebogen. Nadat we hem volledig hadden gestreken bleek dat de fundatie en de mast zelf aan vervanging toe was. En aangezien er weer een aantal dagen in het verschiet zijn waarop de driekleur weer moet wapperen is een nieuwe mast…

Lees meer

BERICHT JAARLIJKSE DEUR AAN DEUR COLLECTE:  Die collecte kan i.v.m. corona helaas niet doorgaan. Let op de media op welke wijze u toch een donatie zou willen doen. In elk geval kunt u de ‘traditionele’ manier van overmaken natuurlijk ook gebruiken. Bankrekening: NL45 TRIO 0198 1000 00 Bij voorbaat dank namens Amnesty International. Ykema en…

Lees meer

Wie zou het ook leuk vinden om af en toe met ons tijdens de kerkdienst te zingen? Dus met 4 personen de gemeentezang (zolang dat nog niet mag) te vervangen wanneer daar toestemming voor is. Wij hebben dat 2 x gedaan en was leuk om te doen. We zoeken nog meer mensen, zodat wanneer iemand…

Lees meer

Berichten van de diaconie Hebt u hulp nodig of kent u iemand die hulp nodig heeft of wilt u zelf  helpen,  laat dit ons dan weten d.m.v. een telefoontje naar uw wijkdiaken. Wij zullen dan ons best doen te bemiddelen tussen hulpvrager en hulpbieder. Ook zijn wij als diaconie nog steeds aangesloten bij “niet alleen.nl.” …

Lees meer

“Wees ErBIJ voor Rwanda” Deze zomer hebt u de mogelijkheid om van een bloemenpracht in uw eigen tuin te genieten en tegelijk ons project in Rwanda te steunen. Hoe? U kunt zakjes bij-vriendelijke bloemenmengsels bestellen. Samen met vele kerken maken we verschil voor de natuur hier in Fryslân én de Kerk-in-Actieprojecten in Rwanda. Doen jullie…

Lees meer