Heilige Nachten biedt in de Dorpskerk Oosterwolde overnachtingen aan. Vanwege het succes zoeken wij iemand in de buurt die wil helpen met het afhalen / wassen / strijken / opmaken van de bedden, stofzuigen en netjes klaarmaken van de kerk voor gasten en de ontvangst van de gasten. Werkzaamheden tegen vrijwilligersvergoeding / 16-20 uur per…

Lees meer

Beste gemeenteleden, Hoe komen we aan de 40-dagenkalender – 40-dagentijd – 40-dagentijdboekje ?????? In de afgelopen jaren vanaf 2008 werd de 40-dagenkalender samengesteld door gemeenteleden. Een heel werk! Nu besloot de werkgroep dit jaar 2021, in verband met corona niet samen te komen, daarom werd de kalender besteld bij de Protestantse Kerk in Nederland. Door…

Lees meer

Aan de lezers van PERSPECTIEF,  Willen de  Perspectieflezers  die het abonnementsgeld voor Perspectief 2021 zelf overmaken dit gaan doen voor 1 maart a.s.? Het betreft dus alleen de gemeenteleden die hebben aangegeven het bedrag zelf over te maken. Van de gemeenteleden die een automatische incasso aan de kerk hebben verleend wordt het bedrag in februari…

Lees meer

Bloemenkaarten. Wij krijgen regelmatig vragen over de bloemenkaarten van de bloemengroep. Nu wij niet in de kerk komen kunt U deze bestellen bij: Gea Brandsma – Pit, Buttingasingel 29 in Oosterwolde. Tel. nr. 515040 De opbrengst van de verkoop van deze kaarten is voor ons zendingsproject “Fryslân foar Rwanda”   Groeten van de leiding  

Lees meer

Beste gemeenteleden, Binnen het moderamen ontstond het idee het mogelijk te maken elkaar digitaal te ontmoeten. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan digitale gespreksgroepen, maar misschien ook een 1 op 1 digitale ontmoeting. We zijn benieuwd naar uw/jouw behoefte en of u/jij bereid bent hierin mee te denken, mee te doen en/of te gaan organiseren.…

Lees meer

AANMELDING EN VOORDRACHT 2021 Protestantse gemeente Oosterwolde c.a. Er is in vorige edities van Perspectief het nodige geschreven over het aantal in te vullen vacatures per 1 juni 2021 en de eventuele gevolgen als deze niet ingevuld kunnen worden. U begrijpt de noodzaak! Zeker in deze (corona)tijd waarin we steeds meer worden geconfronteerd met de…

Lees meer

COLOFON Het kerkblad Perspectief verschijnt 10x per jaar en is een uitgave van de Protestantse Gemeente Oosterwolde c.a.  Kopij Perspectief                                                           Kopij voor het volgende kerkblad graag inleveren voor maandag 15 maart 2021 18.00 uur e-mail: redactie.perspectief@pkn-oosterwolde.nl Kopij graag inleveren: in een Word bestand, lettertype Arial 11; 1 kolom   Redactieadressen                                                               Coördinatie Bezorging dhr. P.M. Verwoerd   …

Lees meer

Afgelopen weekend ontvingen wij het bericht dat op 06-02-2021 is overleden Dhr. Poppe Rooks, 82 jaar,  woonachtig aan de Oerkampweg in Oosterwolde. De uitvaartdienst zal zijn op vrijdag 12 februari 2021 en is vanaf 14.00 uur via KerkTV te volgen.  

Lees meer

Beste gemeenteleden, We proberen iedereen zo goed als mogelijk op de hoogte te houden van het laatste nieuws binnen onze gemeente. Wellicht leest u Perspectief, waar veel nieuws in staat. Of u kijkt op onze website, waar u nu op zit. Een belangrijk instrument om het laatste nieuws te horen is onze Nieuwsbrief. Hebt u…

Lees meer