UITGANGSCOLLECTE 24 MEI A.S. 

Medische zorg voor ieder mens. 

Mercy Ships begon met een droom: ziekenhuisschepen bemand met vrijwilligers die de armste landen van de wereld helpen door medische zorg te bieden. Gods liefde op een praktische manier aan de allerarmsten laten zien. Door de jaren heen heeft Mercy Ships met een handvol schepen meer dan twee miljoen mensen in ontwikkelingslanden geholpen met medische operaties en ontwikkelingsprojecten. En elke dag, met elke operatie, elke patiënt, brengt men die droom in vervulling.

Op dit moment heeft men één groot ziekenhuisschip in de vaart – de Africa Mercy. Het grootste particuliere varende ziekenhuis ter wereld, speciaal ingericht om mensen in de armste landen in Afrika te helpen.

Waarom een schip? 

80% van de wereldbevolking woont op niet meer dan 150 km afstand van een havenstad. Daarom is een schip de beste manier om deze mensen te bereiken met de hulp die ze nodig hebben. Het gebruik van een schip is een relatief goedkope manier om het grootste deel van de wereldbevolking met ontwikkelingshulp te bereiken. Een ziekenhuisschip biedt een beschermde en schone omgeving om de kans op infecties minimaal te houden. De Africa Mercy is ook niet afhankelijk van externe factoren in een land. Er is schoon drinkwater en er zijn sanitaire voorzieningen. Bij plotseling onrust, bijvoorbeeld een burgeroorlog, kan het schip wegvaren om de veiligheid van onze vrijwilligers te waarborgen.De diaconie beveelt deze uitgangscollecte van harte bij u aan, want zij weet uit eigen kring hoe belangrijk dit werk is.

Een nichtje van Loeky is al 3 x mee geweest als verpleegster, dit is voor haar een roeping. Zij betaalt haar reis volledig zelf, met steun van kerk en familieleden. Iedereen die inscheept doet dit op deze manier, zodat donaties volledig ten goede komen aan de zorg. Ook Klaas heeft zijn ervaring met Mercy ships. Informatie kunt U vinden op Mercy ships.nl en op

www.takingthechallenge.nl(website nichtje Sietske Rinkema)

 

PINKSTERCOLLECTE 31 MEI

Collecte voor jonge open kerk in Marokko

Op 31 mei a.s. collecteren we voor kerken in Marokko. De kerk groeit in dit islamitische land, vooral doordat christenen uit Afrikaanse landen in Marokko belanden voor studie of als gestrande migrant. Jean Lanou vertrok twintig jaar geleden uit Congo. Hij wilde theologie studeren in Europa. Na bijna vijf jaar reizen dwars door de Sahara bereikte hij Marokko. Hij verloor dertig vrienden: in de woestijn, tijdens de bootreis, door abortus na verkrachting. Inmiddels woont Jean vijftien jaar in Marokko. “Het begin was verschrikkelijk. Migranten kunnen niet naar een ziekenhuis. Vrienden van mij overleden door gebrek aan medicijnen.”

De kentering kwam toen een predikant migranten ging helpen. Jean werd lid van een huiskerk en steunt sindsdien andere migranten. “Ik breng ze naar de kerk. Ik werd meermalen de grens overgezet als ik voedsel uitdeelde.” Sinds Jean een werkvergunning heeft is hulpverlenen makkelijker. Hij studeert nu theologie met steun van Kerk in Actie. Hij zegt: “Ik hoef niet meer naar Europa. Ook in Marokko of Congo kan ik mensen in nood dienen.

Dankzij uw bijdrage aan de collecte kan Kerk in Actie de kerk in Marokko ondersteunen om predikanten op te leiden en hulp te bieden aan migranten.  Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/kerkmarokko.

De diaconie beveelt deze uitgangscollecte van harte bij U aan.

Voor beide doelen kunt U doneren op het rek. nr. van de diaconie.

Rek.nr. is: NL71 RABO 0314658726 o.v.v. het doel.