Colofon Blad Perspectief

COLOFON

Het kerkblad Perspectief verschijnt 10x per jaar en is een uitgave van de Protestantse Gemeente Oosterwolde c.a. 

Kopij Perspectief                            

Kopij voor het volgende kerkblad graag inleveren voor maandag 23 mei 2022 18.00 uur

e-mail: redactie.perspectief@pkn-oosterwolde.nl

Kopij graag inleveren: in een Word bestand, lettertype Arial 11; 1 kolom

 

Redactieadressen                                                               Coördinatie Bezorging

dhr. P.M. Verwoerd                                                              mevr. Ria Vos – Janssen

De Elzen 14, 8431 BC Oosterwolde                                     Weidemaad 89, Oosterwolde

tel. 06 – 20 00 36 52                                                              tel. 0516 – 51 39 29

06 – 15 15 25 02 e-mail:

mevr. S.G. Fledderus – v.d. Wurff                                       folkertenriavos@planet.nl

Stationsstraat 34, 8431 EV Oosterwolde

Tel. 0516 – 51 34 73                                                             Expeditie

dhr. T. de Jong                      

Coördinatie drukwerk                                                        Blauwmaad 42, Oosterwolde

Willem en Thea Kraai                                                           tel. 06 – 33 85 38 26

Laak 17, Oosterwolde                                                           tj.de.jong@ziggo.nl

tel. 0516 – 51 38 84

Bezorging van het volgende kerkblad

Het volgende nummer van het kerkblad wordt vanaf 30 mei 2022 bij de bezorgers thuis gebracht.