Contact

Raad van Kerken

Redactie Perspectief

Predikanten

Muziekcoördinatoren

Klankbordgroep Muziek

Kerkrentmeesters

Diakenen

Beheerders kerkgebouwen

Ledenadministratie

Leiding Soos

Beamerteam

Ouderlingen

Kerkenraad

Alleengaandenmiddag

Amnesty International

Bloemengroep

PR-Commissie

Leiding jeugdkerk

Leiding club

Oppasdienst

Jeugdhoek Perspectief

Jeugdbeleid

Kerk-tv

Leiding-kinderkerk

Wijkbezoekers

Website-beheer