Berichten van de diaconie

Hebt u hulp nodig of kent u iemand die hulp nodig heeft of wilt u zelf  helpen,  laat dit ons dan weten d.m.v. een telefoontje naar uw wijkdiaken. Wij zullen dan ons best doen te bemiddelen tussen hulpvrager en hulpbieder.

Ook zijn wij als diaconie nog steeds aangesloten bij “niet alleen.nl.”   Met z’n allen staan we sterk.

Samenstelling van de diaconie.

Loeky Wester             voorzitter en    afgevaardigde moderamen               tel. 51 54 11 en contactpersoon wijk 1

Thea van Gijssel                                secretaris

Douwe Dijkstra                                 penningmeester                                                tel. 58 83 23

Carel van Liempt                               contactpersoon wijk 2                                     tel. 51 49 02

Andries Kooistra                                contactpersoon wijk 3                                     tel. 51 40 00

Klaas Harms                                       contactpersoon wijk 4                                      tel. 85 85 87

diakenen@pkn-oosterwolde.nl

Het nieuwe project van de diaconie en ZWO van “Fryslân foar Rwanda” heet:

“Kerk als plek van Hoop, Hulp en verzoening”.  

Hierbij hoort:  Jongeren inspireren en tot bloei laten komen: Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening.

Op mijn reis met “Fryslan foar Rwanda” van Kerk in Actie hadden we op de laatste dag een ontmoeting met het nationaal jeugdcomitee van de EPR (Presbyteriaanse Kerk)De kerk doet in Rwanda veel werk dat hier door gemeente en rijk wordt gedaan. bv. sport- en muziekopleidingen aanbieden.
We spraken enkele jongeren, die dank zij de hulp van de kerk, zich nu in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.
Eén als cameraman, de ander met een eigen kapperszaak en inmiddels 4 mensen in dienst.

Een warme groet van diaconie en ZWO en Mineke Datema