Doopzondagen

Doopzondagen

Er zijn per jaar een aantal zondagen, waarop kinderen kunnen worden gedoopt.

Voorafgaand aan de doopdiensten zijn er inhoudelijke gesprekken met de doopouders, om elkaar te leren kennen en om met elkaar in gesprek te gaan over de betekenis van de doop.

Ouders die hun kind willen laten dopen wordt gevraagd om vroegtijdig per mail contact op te nemen met de scriba (scriba@pkn-oosterwolde.nl).