Eetclub

Eetclub

De Eetclub komt één keer per maand bij elkaar, waarbij we gezellig gezamenlijk koken, eten en praten bij één van de leiding thuis.

Het is voor jongeren vanaf 15 jaar.

Wil je er een keer bij zijn? Je bent van harte welkom!

Aanmelden kan bij Sytske, tel. 06-30759514 of Jelle, tel. 06-21912293.

Geplande data 2020 (planning tot aan de zomervakantie):

  • 13 maart
  • 11 april
  • 13 mei