De samenstelling van de diaconie

Loeky Wester             voorzitter en afgevaardigde moderamen            tel. 51 54 11

contactpersoon wijk 1
Thea van Gijssel      secretaris                                                    tel. 51 55 14

Douwe Dijkstra       penningmeester                                         tel. 58 83 23

Carel van Liempt              contactpersoon wijk 2                       tel. 51 49 02

Andries Kooistra               contactpersoon wijk 3                       tel. 51 40 00

Klaas Harms                     contactpersoon wijk 4                        tel. 85 85 87

diakenen@pkn-oosterwolde.nl