pkn

 

De samenstelling van de diaconie

Loeky Wester     voorzitter en afgevaardigde in moderamen     tel. 51 54 11                                            contactpersoon wijk 1

Thea van Gijssel           secretaris                                                tel. 51 55 14

Douwe Dijkstra           penningmeester                                        tel. 58 83 23

Andries Kooistra         lid         contactpersoon wijk 3                  tel. 51 40 00

Klaas Harms              lid          contactpersoon wijk 4                  tel. 85 85 87

diakenen@pkn-oosterwolde.nl