pkn

Dat betekent dat er ook iets veranderd voor ons als gemeente.

Binnen de nieuwe wet staat dat we niet zomaar persoonsgegevens mogen verwerken. De PKN Nederland heeft gekozen voor een grondslag zodat gegevensverwerking noodzakelijk is voor het behartigen van gerechtvaardigde belangen. Voor de Protestantse Gemeente is er een zogenaamde Privacy-verklaring opgesteld. Deze is beschikbaar voor iedereen die er belang in stelt.
Deze verklaring zullen we, nadat deze is besproken op de kerkenraad van 28 mei 2018, publiek maken op onze website: www.pkn-oosterwolde.nl.
Voor iedereen die niet beschikt over internet is er een kopie te verkrijgen via de scriba of via een andere kerkenraadslid. We zullen voor voldoende exemplaren zorgen.

Deze verklaring beschrijft volledig wat we met de gegevens doen en waarvoor we ze zullen inzetten. Immers we willen het werk binnen onze gemeente op eenzelfde voet kunnen doorzetten. We zullen we enige aanpassingen moeten doen, maar daar zullen we u verder niet mee vermoeien. Zo zullen we moeten voorkomen dat gegevens vrijelijk beschikbaar zijn voor iedereen, maar omdat we ook graag een warme gemeente willen blijven zullen we bepaalde informatie moeten blijven delen, waaronder de zieken op de zondagsbrief, zieken in de voorbeden, etc. etc. Al deze activiteiten zijn beschreven binnen het privacy-document.

De gegevens van de actie Kerkbalans, de ledenadministratie verwerken we in LRP. Het systeem dat we aangereikt krijgen van de PKN Nederland. Hiervan is gebleken dat we de gegevens veilig bewaren en alles achter een password hebben staan in een veilige omgeving. De laptaps en computers die men gebruik voor het verwerken van gegevens moeten ook met een password beschermd zijn, en naarst nieuwe gegevens moeten vooral de “ouder” bestanden niet meer beschikbaar zijn. Passwords zijn veilig als ze persoonlijk blijven en niet met iedereen worden gedeeld. Het vraagt van ons allemaal enige discipline maar dat kunnen we best aan, immers bij de acceptatie van een taak hebben we beloofd om alles wat ons ter ore komt als geheim te bestempelen en dit nooit naar buiten te brengen, ook wanneer de taak wordt neergelegd.

Uw gegevens zijn dus in veilige handen. Mocht u willen weten welke gegevens we specifiek bewaren en met welke reden, dan kunnen we u daarvan persoonlijk op de hoogte brengen. Neem in dat geval contact op met uw kerkenraad of kerkrentmeesters.