pkn

Diverse acties ZWO-commissie

Spaardoosjes voor "Fryslân foar Rwanda"

Op ZWO-zondag 3 maart 2019 zijn de spaardoosjes uitgedeeld. Dit jaar is de opbrengst voor ons ZWO-project.
Op Paasmorgen kunnen de spaardoosjes weer worden meegenomen naar de kerk.

Wilt u/jij ook een spaardoosjes? Neem dan even contact op met een van de diakenen.

U kunt ook een bedrag overmaken aan KIA via onze penningmeester.
Rek.nr. NL71RABO0314658726 t.n.v.  Diaconie en ZWO PKN Oosterwolde

Doorlopende Spaaracties
We zamelen kleding in voor de Stichting ISEE te Urk. Kleding kunt u inleveren bij mevrouw Daalman Buttingasingel 71, Oosterwolde.

Kerk in Actie
U kunt kaarten en plastic doppen inleveren voor Kerk in Actie in de bus in de hal van de kerk onder de trap.

Meer info over inzamelingsacties op www.kerkinactie.nl/inzamelingsactie