pkn
Ancora zoekt versterking van een BAS.

Ancora is een betrekkelijk kleine groep enthousiaste zangers en zangeressen die iedere woensdagavond van 19.30-20.45 repeteert in het Anker onder leiding van Henk Oosterhuis.

Een aantal malen per jaar verlenen zij hun medewerking aan een eredienst in het Anker.

Omdat de groep niet zo groot is, is het van belang dat er een goed evenwicht in de stemmen is.

Meldt u zich aan?