pkn

Nu na de laatste zondag van het kerkelijk jaar (25 november 2018) ligt er ook een kaart voor de familie die afscheid moesten nemen van een persoon die hen lief en dierbaar was.

Ouderlingen of wijkbezoekers geven deze naam door aan de ouderling van dienst.

Soms krijgt de gemeente geen overlijdenskaart, wilt u als gemeenteleden met ons mee denken?

Geef dan de naam van de overledene door aan onze scriba: Hieky Geertsma – Koops tel. 51 58 84

Mail: hgeertsma@live.nl