Hoe kunt u de collectemunten bestellen?

U kunt het benodigde bedrag overmaken op ons bankrekeningnummer NL48 RABO 0373 726 805 t.n.v. Protestantse Gemeente Oosterwolde c.a.

Voorbeeld
Bij de toelichting bij de overschrijving geeft u aan: 40 x 0,5, 20 x 1 10 x 2 en maakt u een bedrag van € 60,00 over. Deze gegevens zijn voldoende om de bestelling te verwerken.

Verwerking
Zodra uw boeking zichtbaar is op de bankrekening, wordt de bestelling verwerkt.  Daarna worden de munten bij u thuisbezorgd. Tussen bestelling en levering kan soms een termijn van zo’n twee weken zitten.

Verzoek aan u
Aangezien de banken ivm. de privacy regelgeving geen adres gegevens meer op de mutatie laat zien, het verzoek om bij de mededeling uw adres kort weer te geven. bv J.F. Singel 4, Iris 9. etc. Leden met dezelfde achternaam en voorletter zijn zo gemakkelijk te vinden. 

Wilt u bij het bestellen de bestelling zo kort mogelijk verwoorden? Bij te lange omschrijvingen wil er namelijk soms wel een deel wegvallen op het bankafschrift.

Mocht het te lang duren dat de munten geleverd worden (drie weken of meer) trek dan alstublieft aan de bel, er is dan waarschijnlijk iets aan de hand met de bestelling.