pkn

 

Aan de gemeenteleden,

De gemeenteleden, die de bijdrage voor Kerkbalans 2018 nog niet of nog niet helemaal  hebben betaald, willen we vragen dit zo spoedig mogelijk te doen.

Het betreft die gemeenteleden, die hebben aangegeven de bijdrage zelf over te maken.

Mogen wij op uw medewerking rekenen?

Namens het college van kerkrentmeesters,

Hamke Veenstra