pkn

 

 

Solidariteitskas 2018

"Voor gemeenten - door gemeenten"

Even later dan we normaal de vraag voor de Solidariteitskas uitsturen, maar door diverse andere bezigheden is deze even blijven liggen. Maar met de verspreiding van Perspectief is ook de vraag voor uw gift aan de solidariteitskas weer een feit. De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage vanuit plaatselijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk. Gemeenten die tijdelijk niet ‘zelfvoorzienend’ zijn, kunnen er een beroep op doen.

Bijdragen uit de Solidariteitskas zijn altijd tijdelijk, maar bedoeld om duurzaam op weg te helpen. Elkaar de helpende hand bieden, zo dragen we samen en delen we met elkaar.Veel van de activiteiten die de Solidariteitskas bevordert, hebben een dragend karakter. Dat wil zeggen: tot opbouw van de plaatselijke gemeente en haar leden. Andere activiteiten vallen niet onder één of enkele gemeenten maar ondersteunen wel het kerkenwerk. Zo is het een kwestie van gemeenten die met elkaar áán elkaar geven.

Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage?

Zo helpt ook u mee aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk.

U mag uw gift overmaken naar NL68RABO0349978808 o.v.v. Soldariteitskas 2018.

Meer weten over de solidariteitskas? Vraag uw kerkrentmeesters of kijk op www.pkn.nl/solidariteitskas 2018