pkn

Kerkauto Service.

In onze PKN Oosterwolde c.a. hebben we een prachtige Kerkauto service.

Elke zondag worden 5 of 6 mensen middels deze service van 12 vrijwilligers in de gelegenheid gesteld de zondagse viering live bij te wonen. Deze vrijwilligers rijden eens per 6 weken hun ophaal rondje.

De bestaande vrijwilligerskring is op dit moment te klein. We zoeken dus personen die het kunnen opbrengen om mee te helpen om zondags mensen naar het Anker te brengen.

U kunt zich bij mij of Irene van den Bosch melden.

Samen kunnen we een oplossing maken.

G. van Berkum.