Deze vakantieweek wordt gehouden in Nieuw Hydepark, Driebergsestraatweg 50, Doorn in de periode van 12 t/m 19 september a.s.

Voor wie:

  • Mensen met een lichamelijke beperking
  • Mensen een week te ontlasten van de zorg voor de partner.
  • Mensen die om wat voor redenen aan huis zijn gebonden en zonder hulp en/of begeleiding niet meer op vakantie kunnen.
  • Doordat er ook tweepersoons-kamers zijn,is het mogelijk dat ook echtparen meegaan, waarvan niet alle beide hulp nodig hebben.

Een aanmeldingsformulier kunt U aanvragen via: wurkgroepfryskefakansjewike@hotmail.com

Kosten voor een hele week zijn € 760.00

U kunt ook bij de diaconie terecht voor verdere informatie.