Skip to content
pkn

Gemeenteavond op 18 november 2019

Gemeenteavond maandag 18 november 2019

Inloop met koffie om 19.30 uur
Aanvang 20.00 uur
Naast de gebruikelijke agendapunten staan de volgende onderwerpen op de agenda van de gemeenteavond op maandag 18 november 2019:
–  Voorstel in wintertijd aanvang eredienst naar 10.00 uur;
–  Meedenken inrichting kerkzaal;
–  Hoe verder met de groepsdiensten

Aanvang eredienst in wintertijd naar 10.00 uur.
We hebben het voorstel gekregen om in de winterperiode de aanvang van erediensten naar 10.00 uur te brengen. Hoe denkt u hierover? Graag willen wij uw JA of NEE inventariseren. 

Meedenken inrichting kerkzaal
Er is meer ruimte in de kerkzaal. Soms zijn er klachten over het geluid. Door de indeling van de ruimte is er minder contact/intimiteit met andere gemeenteleden. De predikant staat op afstand. Graag willen we dat u meedenkt over de inrichting van de kerkzaal. Het moderamen doet het voorstel om bij drie erediensten in 2020 de kerkzaal zo in te richten, dat we voornoemde onderwerpen met elkaar kunnen uitproberen.

Hoe verder met de groepsdiensten?
In ons beleidsplan staat dat gemeenteleden en groepen van onze gemeente, los van een bestaande liturgie, een eredienst mogen organiseren. We hebben hier vier diensten voor gepland in 2020. U herinnert zich vast nog wel de eredienst waarbij gemeenteleden hun favoriete lied lieten zingen in combinatie met hun (levens)verhaal. Inmiddels zijn de jeugddiensten, groepsdiensten geworden. We leunen bij de organisatie van de groepsdiensten steeds meer op de jeugdouderling. Tot op heden hebben zich geen gemeenteleden gemeld die een groepsdienst mee willen organiseren. Twee van de vier groepsdiensten zijn in 2019 “normale” erediensten geworden. De gemeenteleden die op dit moment de kerkenraad vormen vinden het van belang dat we invulling geven aan de groepsdiensten van 2020. Hoe nu verder?

De kerkenraad.

 

Scroll To Top