Gespreksgroepen

Gespreksgroepen

In onze tijd zijn steeds minder mensen bij een kerk betrokken. En als ze nog wel lid zijn, dan zijn ze lang niet altijd actief. Ook in onze gemeente en in ons dorp zien we dat. Men ziet de kerk niet altijd meer als ontmoetingsplaats. Vaak heeft men ook erg veel andere bezigheden waar men elkaar ook kan ontmoeten. Tot slot is er veel meer accent komen te liggen op onszelf als individu. Onze eigen ontwikkeling staat centraal. Dat geldt ook voor het geloof. Mensen zijn op hun eigen manier vaak wel met zingeving en geloof bezig, maar hebben minder de behoefte om dat met anderen te delen en te vieren. Mensen gaan tegenwoordig zelf op zoek naar wat hen aanspreekt, naar inspiratie. Waarbij de grenzen tussen religies ook vervagen, in die zin dat mensen ook in andere religies of visies elementen vinden die hen aanspreken. Dat wordt soms negatief beschreven als een soort supermarktgeloof, want je kiest wat je zelf kunt gebruiken. Maar de andere kant is dat mensen er wel heel bewust mee bezig zijn en echt op zoek zijn naar zingeving en meditatie. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar de hoeveelheid tijdschriften die er zijn die inspelen op meditatie, zoals het blad Happinez of de Flow. Of kijk eens welke prachtige gedichten en uitspraken er gedeeld worden op Social Media en waar veel mensen weer op reageren met hun eigen persoonlijke verhaal.

Kortom, misschien zijn mensen tegenwoordig wel meer dan ooit op zoek naar zingeving, rust en geluk. Maar wat betekent dit nu voor onze kerk? Wij proberen open te staan voor iedereen en iets bieden voor iedereen. Ook voor mensen die minder actief betrokken zijn, die het niet zo zeker weten, die op zoek zijn naar inspiratie, naar zingeving  en/of naar de aanwezigheid van God. Wij zoeken naar een goede balans tussen individuele inbreng en gezamenlijk vieren en ontmoeten. Met ruimte voor vragen en gesprek, voor bezinning en meditatie. Op deze manier heeft de kerk betekenis voor mensen van vandaag, en kan een ieder op zijn of haar eigen manier meedoen.

De gespreksgroepen die wij binnen onze kerk kennen zijn hier een mooie invulling van.

Gespreksgroep  30+/35++ groep

De 30+/35++ groep is een gespreksgroep voor mensen van 30 jaar en ouder. De groep is voortgekomen uit een belijdenisgroep, maar de samenstelling is de loop van de jaren aanzienlijk gewijzigd. Hierdoor is het een gemêleerd gezelschap geworden van mannen, vrouwen, alleengaanden en echtparen in de leeftijd van 30 jaar tot ongeveer 60 jaar. Het afgelopen seizoen hebben de tien geboden, bekeken vanuit het oogpunt van de Duitse Benedictijner monnik Anselm Grün, centraal gestaan. Onder de inspirerende leiding van de predikant leidde dit tot interessante discussies over je eigen geloofsbelijdenis, persoonlijke ervaringen, maatschappelijk issues en de hedendaagse spiritualiteit. De gespreksgroep komt in de wintermaanden ongeveer 6 keer bij elkaar in De Esch en in het voorjaar is er een gezellige afsluiting onder het genot van een hapje en een drankje. Voor het volgend seizoen hopen wij weer nieuwe gezichten te ontmoeten. Heb je interesse? Meld je dan aan bij Eke van der Wal via ekevanderwal@home.nl. Je bent welkom!