Jeugdkerk

Jeugdkerk

De jeugdkerk is voor iedereen op middelbare school. We komen elke eerste zondag van de maand bij elkaar in het jeugdhonk tijdens een gewone kerkdienst, dus van 9.30 – 10.30 uur.

Tijdens de jeugdkerk praten we met elkaar over verschillende onderwerpen. Deze onderwerpen hebben altijd iets te maken met het geloof of de kerk. Met muziek, filmpjes, gebeden, gedichten en zo mogelijk een bijbelgedeelte in begrijpelijke taal voor tieners, denken we met elkaar na over deze onderwerpen. Er worden veel verschillende werkvormen toegepast. Je bent van harte welkom!