COLOFON

Het kerkblad Perspectief verschijnt 10x per jaar en is een uitgave van de Protestantse Gemeente Oosterwolde c.a. 

Kopij Perspectief                                                          

Kopij voor het volgende kerkblad graag inleveren voor maandag 8 februari 2021 18.00 uur

e-mail: redactie.perspectief@pkn-oosterwolde.nl

Kopij graag inleveren: in een Word bestand, lettertype Arial 11; 1 kolom  

Redactieadressen                                                               Coördinatie Bezorging

dhr. P.M. Verwoerd                                                               mevr. Ria Vos - Janssen

De Elzen 14, 8431 BC Oosterwolde                                      Weidemaad 89, Oosterwolde

tel. 06 – 20 00 36 52                                                              tel. 0516 – 51 39 29

..............................................................................................e-mail: folkertenriavos@planet.nl

mevr. S.G. Fledderus - v.d. Wurff

Boskamp 15, 8431 PS Oosterwolde                                    Expeditie

tel. 0516 – 51 34 73                                                              dhr. T. de Jong

                                                                                              Blauwmaad 42, Oosterwolde

Coördinatie Drukwerk                                                        tel. 06 – 33 85 38 26

Willem en Thea Kraaij                                                           e-mail: tj.de.jong@ziggo.nl

Laak 17, Oosterwolde

tel. 0516 – 51 38 84

Bezorging van het volgende kerkblad

Het volgende nummer van het kerkblad wordt vanaf 15 februari 2021 bij de bezorgers thuis gebracht.

Abonnementsgeld Perspectief € 10,00 per jaar (bij vooruitbetaling)