Lectoren

Lectoren

In onze kerk wordt de schriftlezing in de eredienst door enkele gemeenteleden, de zgn. lectoren, verzorgd.

Er zijn op dit moment 8 lectoren die bij toerbeurt dienst hebben.
Zij leveren op deze manier een bijdrage aan de dienst.

Mocht u vragen hebben of ook interesse hebben om ook lector te zijn, dan kunt u mailen.

Coördinatie: Dhr. J. van der Weerd / Email: jjvanderweerd@gmail.com