Nieuwe opzet project 'Helpende handen'

Als gemeente kunnen we elkaar tot steun zijn op allerlei manieren. Ook in het doen van klusjes. Daarom heeft de diaconie een aantal jaren geleden  “Helpende Handen” gestart.

Wij hebben de indruk dat er weinig tot geen gebruik van wordt gemaakt. Omdat we wel denken dat er genoeg mensen zijn die een eenmalig klusje hebben, die ze zelf niet (meer) kunnen uitvoeren, proberen we een andere opzet. We moeten ons plan nog verder uitwerken.

Hebt u suggesties? We horen het graag.

Freerk Elzinga, voorzitter en afgevaardigde in moderamen. Tel. 521 835.

Mineke Datema, secretaris, contactpersoon wijk 2. Tel. 514 669.

Douwe Dijkstra, penningmeester. Tel. 588 323.

Bram van Gijssel, lid, contactpersoon wijk 4. Tel. 515 514.

Loeky Wester lid, contactpersoon wijk 1. Tel. 515 411.

Andries Kooistra, lid, contactpersoon wijk 3. Tel. 514 000.

 

Ons mailadres: diakenen@pkn-oosterwolde.nl