pkn

 NIEUWS

Beroep ds J. Kortleve

De heer ds J. Kortleve heeft het beroep aanvaard om bij ons predikant te worden. Na de zomer volgt meer informatie.

Lees verder

Samenstelling Diaconie

De nieuwe samenstelling diaconie:

Lees verder

Hulp gevraagd Perspectief

De redactie van Perspectief wil graag extra handen om het blad te maken.

Lees verder

40 jarig Huwelijksjubileum

Op 28 juni jl. herdachten dhr. en mevr. Westerveen-Voogt dat zij 40 jaar geleden in het huwelijk traden, van harte gefeliciteerd.

Lees verder

Vacatures kerkenraad

  Omdat hun periode erop zit ontstaan er vacatures naast de al bestaande vacatures. Wij hopen dat u weer namen wilt doorgeven van gemeenteleden – dat mag ook een duo of echtpaar zijn -die volgens u geschikt zijn voor de volgende ambten: – pastorale ouderling – diaken – wijkbezoeker – ouderling-kerkrentmeester U kunt hun namen,…

Lees verder

Expositie in De Dorpskerk 2018

U bent allemaal hartelijk welkom op acht zaterdagen in de Dorpskerk. De werkgroep activiteiten Dorpskerk doet weer mee met Tsjerkepaad.

Lees verder

Ancora zoekt versterking van een BAS.

Ancora zoekt met ingang van het volgende seizoen versterking van een BAS.

Lees verder

Veranderde Privacy-wetgeving.

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming( AVG) van toepassing in de hele Europese Unie(EU). De oude Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens is dan vervallen.

Lees verder

60 jarig Huwelijksjubileum

Johan Pit en Wichertje Pit – Heerschop hopen op 18 juni a.s. te vieren dat ze 60 jaar getrouwd zijn.

Lees verder

55 jarig Huwelijksjubileum

Op 28 juni a.s. hopen Hendrik Koops en Jannie Koops-Mulder te vieren dat ze 55 jaar getrouwd zijn.

Lees verder

Contactgegevens pastoraat

Pastoraat of voor een vraag: Hoe kan ik iemand bereiken?

Lees verder

Helpende handen

‘Helpende handen’ is het uitzendbureau van onze kerk om elkaar te helpen. Vraag gerust om meer informatie bij een van de diakenen!

Lees verder