Nieuws

Busrit langs oude Groninger kerken op 23 september. Opgeven kan nu.

Op zaterdag 23 september van 10.00 tot 16.00 uur kunt u mee met een busrit langs oude Groninger kerken in het Westerkwartier. Opstapplaats: Het Anker. De kosten zijn € 20,- p.p. De opbrengst gaat naar www.jolandainmotion.nl. Opgeven kan bij Egbert Schilstra, E: egbertschilstra@gmail.com

Lees verder

Woorden schieten tekort

Jolanda Marissen bedankt iedereen van harte voor de inzet en het geld op de actiedag (1 juli 2017). Hier vindt u haar persoonlijke dankbericht.

Lees verder

Opbrengst actiedag 1 juli 2017 tbv Jolanda Marissen € 11.000,-

De actiedag voor de behandeling van Jolanda Marissen is een groot succes geworden. De opbrengst was maar liefst € 11.000,-. De foto’s vind je hier.

Lees verder

Spoed: Vrijwilligers gezocht voor achter de bar op donderdagavond in Het Anker

Op donderdagavond is er dringend hulp nodig in Het Anker achter de bar (zaal 2).

Lees verder

Studentenkoor tovert kerkzaal om in concertzaal

Op 25 juni 2017 was het Groningse studentenkoor in Het Anker en gaf daar een bijzonder optreden. Hier vindt u een kort verslag.

Lees verder

Leiding Bijbelclub gezocht

De Raad van Kerken zoekt leiding voor de Bijbelclub voor mensen meet een beperking.

Lees verder

55-jarig huwelijksjubileum voor echtpaar De Ruiter-Konterman op 27 juli 2017

Op 27 juli 2017 zijn de heer en mevrouw De Ruiter-Konterman 50 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd!

Lees verder

Startzondag: 24 september 2017

Startzondag is dit jaar 24 september 2017. Noteer de datum alvast. Thema is: ‘Geloof in je talent’.

Lees verder

Contactgegevens pastoraat

Hier vindt u de naw-gegevens van de contactpersonen per wijk (incl. Rikkingahof en Stellinghaven).

Lees verder

Zonnebloemwedstrijd

Op Eerste Paasdag zijn er zonnebloempitten uitgedeeld. We houden een wedstrijd wie de hoogste zonnebloem kan kweken. U kunt een foto van uw zonnebloem tot 20 september mailen naar Chantal Buikema.

Lees verder

8 oktober: Dienst in teken van muziek

Op 8 oktober organiseert de klankbordgroep “Muziek tijdens de Eredienst” een dienst, die volledig in het teken staat van muziek. U kunt hiervoor liederen aandragen.

Lees verder

Inleveren spaardoosjes

Wil een ieder die thuis nog een spaardoosje heeft staan, dat is uitgedeeld op de ZWO-zondag in maart, deze binnenkort meenemen naar de kerk?

Lees verder