pkn

Nieuws

Terugblik afscheid

Op zondag 18 maart was ’s middags om half drie mijn (da. Lieuwkje Cnossen) afscheidsdienst in Het Anker. Zoals ik toen heb aangegeven, was het een afscheid met dubbele gevoelens. Maar toch wilde ik graag afscheid nemen in een kerkdienst, om zo nog een keer voor te gaan in jullie midden

Lees verder

Vertrek ds Pit uit Oosterwolde

Met ingang van september 2018 verlaat ik (ds. Peter Pit) de Protestantse Gemeente Oosterwolde en ga in de vacante Protestantse Gemeente Ryptsjerk aan de slag. Ik begin daar als ‘bijstand in het pastoraat’, net als hier in Oosterwolde, en het is de bedoeling dat ik daar op termijn gemeentepredikant zal worden.

Lees verder

Uitvoeringen Pinksteroratorium “Aanwezig” op 18 en 19 mei 2018

Twee uitvoeringen PINKSTER ORATORIUM ‘AANWEZIG’ : vrijdag in De Schutse en zaterdag in Het Anker.
Op vrijdagavond, 18 mei a.s. en op zaterdag, 19 mei a.s. voert het Projectkoor van Vorming en Toerusting het oratorium voor Pinksteren ‘AANWEZIG’ uit in
respectievelijk ‘De Schutse’ te Appelscha en in ‘Het Anker’ te Oosterwolde.
Aanvang 20.00 uur. Geen entree, wel een collecte.

Lees verder

50-jarig huwelijksjubileum voor dhr. W. ten Kley en mw. E. ten Kley – Panjer op 9 mei 2018

50-jarig huwelijksjubileum dhr.  W. ten Kley en mw. E. ten Kley – Panjer op 9 mei 2018. Zij wonen aan de van Brederodeweg 2 in Makkinga. Van harte gefeliciteerd. Wij wensen hen een fijne dag toe met allen die hen lief zijn.     Terug naar nieuws

Lees verder

Uitzendbureau ‘Helpende handen’

‘Helpende handen’ is het uitzendbureau van onze kerk om elkaar te helpen. Vraag gerust om meer informatie bij een van de diakenen!

Lees verder

Petrus-magazine, nieuwe uitgave van de Protestantse kerk

Het is nu mogelijk een gratis exemplaar aan te vragen van het nieuwe blad “Petrus” van de Protestantse kerk. U vindt hierin verhalen over mensen die geloof, hoop en liefde vinden in de kerk.

Lees verder

Friese vakantieweken voor mensen met een beperking

Van 13 t/m 20 oktober 2018 zijn er weer de vakanties voor mensen met een beperking. Aanmelden kan binnenkort.

Lees verder

Diverse acties ZWO-commissie

Er lopen momenteel diverse acties van de ZWO-commissie. Hier leest u er meer over.

Lees verder

App Protestant stopt per maart 2019

De app Protestant is niet meer beschikbaar vanaf maart 2019.

Lees verder

ZWO en doppen inleveren

U kunt nog steeds doppen verzamelen en inleveren in Het Anker.

Lees verder

Protestantse Gemeente Oosterwolde c.a. zoekt ervaren predikant

De Protestantse Gemeente Oosterwolde c.a. (Fr.) is een gemeente in beweging, waar ruimte is voor traditie en vernieuwing. Het Woord van God staat centraal in de eigentijds vormgegeven kerkdiensten.Met respect voor en betrokkenheid bij elkaar willen wij een sterke geloofsgemeenschap vormen. Een gemeente waarin mensen in bewogenheid naar elkaar omzien, door contact te maken en…

Lees verder

Vacatures kerkenraad

Op zondag 27 mei zullen enkele personen afscheid nemen als ambtsdrager en wijkbezoeker: mevr. Susan Miedema-van der Lei (ouderling wijk 4),
dhr. Bram van Gijssel en Freerk Elzinga (diakenen) en dhr. Lieuwe Jansma (wijkbezoeker wijk 1). Wie neemt hun taak over?

Lees verder