pkn

 NIEUWS

Kerk open na ernstige calamiteit.

De kerkenraad heeft besloten aan te sluiten bij het voorstel van de Raad van Kerken om de kerk te openen bij een ernstige calamiteit.

Lees verder

Samenstelling Diaconie

De nieuwe samenstelling diaconie:

Lees verder

Hulp gevraagd Perspectief

De redactie van Perspectief wil graag extra handen om het blad te maken.

Lees verder

Vacatures kerkenraad

  Omdat hun periode erop zit ontstaan er vacatures naast de al bestaande vacatures. Wij hopen dat u weer namen wilt doorgeven van gemeenteleden – dat mag ook een duo of echtpaar zijn -die volgens u geschikt zijn voor de volgende ambten: – pastorale ouderling – diaken – wijkbezoeker – ouderling-kerkrentmeester U kunt hun namen,…

Lees verder

Veranderde Privacy-wetgeving.

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming( AVG) van toepassing in de hele Europese Unie(EU). De oude Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens is dan vervallen.

Lees verder

Contactgegevens pastoraat

Pastoraat of voor een vraag: Hoe kan ik iemand bereiken?

Lees verder

Helpende handen diaconie

‘Helpende handen’ is het uitzendbureau van onze kerk om elkaar te helpen. Vraag gerust om meer informatie bij een van de diakenen!

Lees verder

Diverse acties ZWO-commissie

Er lopen momenteel diverse acties van de ZWO-commissie. Hier leest u er meer over.

Lees verder

ZWO en doppen inleveren

U kunt nog steeds doppen verzamelen en inleveren in Het Anker.

Lees verder