Oproep:

Wij zijn er ons van bewust dat wij met alle (noodgedwongen) maatregelen, zoals in eerdere berichten genoemd,  niet alle kerkleden zullen bereiken, zeker de ouderen niet die niet in het bezit zijn van een PC met internetaansluiting.

Mocht u mensen in uw omgeving kennen (ouders/familie/kennissen, e.d.) die tot deze groep behoren, dan vragen wij u hen in de inhoud van de komende nieuwsbrief mede te delen.

Als er mensen in uw omgeving zijn waarvan wij geen mailgegevens hebben, dan deze graag door (laten) geven, zodat wij ook hen op de hoogte kunnen houden/brengen.

Dit kan via een mail aan het scribaat, t.w. scriba@pkn-oosterwolde.nl