OPROEP van de redactie

De redactie van Perspectief is op zoek naar een nieuwe medewerker.

Van het nieuwe redactielid wordt verwacht dat zij/hij goede kennis heeft van de Nederlandse taal en kan omgaan met het tekstverwerkingsprogramma Word.

Perspectief verschijnt 10x per jaar en de redactie komt dan ook 10x per jaar tijdens een korte redactievergadering bij elkaar.

Heeft u/heb jij interesse? De redactie geeft graag antwoord op eventuele vragen.

Het e-mailadres is redactie.perspectief@pkn-oosterwolde.nl

Er kan natuurlijk ook iemand van de redactie rechtstreeks worden benaderd. De namen staan op de website.