Aan onze gemeenteleden,

Nog eventjes en het jaar 2020 is weer ten einde.

Daarom ons verzoek:
De gemeenteleden, die de bijdrage voor Kerkbalans 2020  nog niet
of nog niet helemaal hebben betaald, willen we vragen dit binnenkort
te gaan doen.

Het betreft die gemeenteleden, die hebben aangegeven de bedragen zelf
over te maken.
 

Mogen wij op uw medewerking rekenen? 

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Hamke Veenstra