Oproep voor goed doel

 

Oproep

De uitgangcollecte van 13 augustus hebben we open staan. De diaconie doet een oproep aan u gemeenteleden.

Heeft u een goed doel die u een warm hart toedraagt geef het dan aan ons door.

Dit graag voor 6 mei as, per mail diakenen@pkn-oosterwolde.nl of via u wijkdiaken.