Oproep!!

 

OPROEP

Beste gemeenteleden,
In het beleidsplan heeft u kunnen lezen dat de kerkenraad voornemens is de taak ouderling van dienst nieuw leven in te blazen. Ook heeft u kunnen lezen dat we deze taak willen loskoppelen van de ouderling die kerkenraadslid is. Het staat hem of haar vrij hieraan deel te nemen. Inmiddels heeft dit plan een aantal gemeenteleden enthousiast gemaakt. Zij hebben zich bereid verklaard mee te doen.
Uiteraard willen wij iedereen van onze gemeente de gelegenheid geven mee te doen. Mocht u zich opgeven, wordt u niet in het diepe gegooid, maar gaan we de groep vragen deze ontwikkeling, samen met onze predikant, qua inhoud en taak vorm te geven. Zegt u JA, maar heeft u nog vragen, dan kunt u die stellen aan ouderling Dirk Jan van der Zee,
tel.nr. 06-54351393 of djvdzee@gmail.com.

Uw opgave kunt u doen vóór 15 april a.s. middels het mailadres van het scribaat scribaat.pkn.oosterwolde@gmail.com.

De kerkenraad.