pkn

Noodoproep vrijwilligers op donderdagavond.

 

Noodoproep vrijwilligers voor de bridgeavonden.

Al diverse keren is een oproep gedaan voor vrijwilligers welke op de donderdagavonden willen helpen bij de bediening voor de bridgeclub.

Na de vakantie stoppen 2 vrijwilligers die al geruime tijd worden bijgestaan door een invalkracht. Resultaat dat we dus zeker 1 ploeg tekort komen en

dat kan niet worden ingevuld door de andere vrijwilligers.

We komen als CVK dan voor het dilemma te staan of we dan maar afscheid moeten gaan nemen van de bridgeclub.

We zullen binnenkort dan ook met de bridgeclub rond de tafel om dit probleem met hen door te nemen.

Wat houdt het in; 1 keer in de 4 weken een donderdagavond de bardienst draaien van ca .18.30 tot 23.15 uur.

Opgave kan bij Janet Verhoef of bij Aad Knoester.

Telefoonnummers en mailadressen staan achterop Perspectief.