Het kerkblad Perspectief verschijnt 10x per jaar en is een uitgave van de Protestantse Gemeente Oosterwolde c.a.                                                        

Kopij voor het volgende kerkblad graag inleveren voor maandag 7 december 2020 18.00 uur

e-mail: redactie.perspectief@pkn-oosterwolde.nl

Redactieadres:  redactie.perspectief@pkn-oosterwolde.nl

mevr. A. v.d. Starre-Luinenburg
Evertsmaad 7, 8431 TC Oosterwolde
tel. 0516 – 51 55 93

Coördinatie Drukwerk
Willem en Thea Kraaij
Laak 17, Oosterwolde
tel. 0516 – 51 38 84
e-mail: wimtheakraaij@planet.nl

Coördinatie Bezorging
Cees en Loeky Wester-Yntema
Weidemaad 104, Oosterwolde
tel. 0516 – 51 54 11
e-mail: loekywesteryntema@gmail.com

Expeditie
dhr. T. de Jong (Wijk 1 en 2)
Blauwmaad 42, Oosterwolde
tel. 06 – 33 85 38 26
e-mail: tj.de.jong@ziggo.nl

dhr. H. Betten (Wijk 3 en 4)
Grietmanslaan 65/1, Oosterwolde
Tel. 0516 – 51 50 93
e-mail: rikusgrietbetten@hotmail.com

Bezorging van het volgende kerkblad

Het volgende nummer van het kerkblad wordt vanaf 14 december 2020 bij de bezorgers thuis gebracht.

Abonnementsgeld Perspectief € 10,00 per jaar (bij vooruitbetaling)