Het kerkblad Perspectief verschijnt 10x per jaar en is een uitgave van de Protestantse Gemeente Oosterwolde c.a.                                                        

Kopij voor het volgende kerkblad graag inleveren voor maandag 21 september 2020 18.00 uur

e-mail: redactie.perspectief@pkn-oosterwolde.nl

Redactieadres:  redactie.perspectief@pkn-oosterwolde.nl

mevr. A. v.d. Starre-Luinenburg
Evertsmaad 7, 8431 TC Oosterwolde
tel. 0516 – 51 55 93

Coördinatie Drukwerk
Willem en Thea Kraaij
Laak 17, Oosterwolde
tel. 0516 – 51 38 84
e-mail: wimtheakraaij@planet.nl

Coördinatie Bezorging
Cees en Loeky Wester-Yntema
Weidemaad 104, Oosterwolde
tel. 0516 – 51 54 11
e-mail: loekywesteryntema@gmail.com

Expeditie
dhr. T. de Jong (Wijk 1 en 2)
Blauwmaad 42, Oosterwolde
tel. 06 – 33 85 38 26
e-mail: tj.de.jong@ziggo.nl

dhr. H. Betten (Wijk 3 en 4)
Grietmanslaan 65/1, Oosterwolde
Tel. 0516 – 51 50 93
e-mail: rikusgrietbetten@hotmail.com

Bezorging van het volgende kerkblad

Het volgende nummer van het kerkblad wordt vanaf 24 augustus 2020 bij de bezorgers thuis gebracht.

Abonnementsgeld Perspectief € 10,00 per jaar (bij vooruitbetaling)